The Golan Heights: 2014

The Golan Heights: Settlements

The Golan Heights: Settlements, 2014 Skulptur/ oppstilling av materialer, ca 160 x 122 cm + skulptur på gulv

The Golan Heights: Settlements, 2014
Skulptur/ oppstilling av materialer, ca 160 x 122 cm + skulptur på gulv

The Golan Heights består av flere arbeider. Her ser vi et formalt arbeid der materialet er valgt ut i fra materialitet og visuelle kvaliteter. Det er egentlig kun tittelen og den hvite skulpturen på gulvet som konkret har noe med Golanhøydene å gjøre. Det man finner av betydninger i materialene er på bakgrunn av det du som betrakter bringer med deg. Eller det som man som kunster har brakt med seg ubevist inn i arbeidet.

The Golan Heights: Majdal Shams, 2014

The Golan Heights: Majdal Shams, 2014 Akryl på MDF, 3 stk:  44 cm X 34 cm pr stk

The Golan Heights: Majdal Shams, 2014
Akryl på MDF, 3 stk: 44 cm X 34 cm pr stk

Tre malerier som tar utgangspunkt i Golanhøydene og grensebyen Majdal Shams. Her ser vi en Israelsk stridsvogn som er utplassert i området for patruljering i forbindelse med uroen i Syria (IS). Et maleri fra selve byen i midten og til slutt et maleri fra The Shouting Hill ved Majdal Shams der byens innbyggere ropte siste nytt over til sine venner og slektninger avskåret på motsatt side av grensen. I dag bruker de mobiltelefon og internett til denne kommunikasjonen.

The Golan Heights: Majdal Shams, 2014 Akryl på MDF, 44 cm X 34 cm pr stk

The Golan Heights: Majdal Shams, 2014
Akryl på MDF, 44 cm X 34 cm pr stk

The Golan Heights: Majdal Shams, 2014 Akryl på MDF, 44 cm X 34 cm pr stk

The Golan Heights: Majdal Shams, 2014
Akryl på MDF, 44 cm X 34 cm pr stk

The Golan Heights: Majdal Shams, 2014 Akryl på MDF, 44 cm X 34 cm pr stk

The Golan Heights: Majdal Shams, 2014
Akryl på MDF, 44 cm X 34 cm pr stk