Uten tittel (Gaza), 2013 (Del av arbeid  fra perioden 2012 - 2014) Akryl på lerret 100 cm x 70 cm

Uten tittel (Gaza), 2013 (Del av arbeid fra perioden 2012 – 2014)
Akryl på lerret 100 cm x 70 cm

 

Arne Bakke er billedkunster utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen med mastergraden i kunst (2006). Hovedfokuset i den kunstneriske praksisen har gjennom flere år vært fargens relativitet og de fysiologiske virkningen som oppstår i møtet mellom farger. Gjennom tidligere arbeid med skulptur har fokuset vært formale problemstillinger og forsøk på å gå i dialog med maleriet. I dag behandler arbeidene hovedsakelig formale problemstillinger i installasjon, skulptur og maleri med utgangspunkt i fotografier fra konfliktområder og krigshandlinger. Fokuset ligger i å behandle de formale problemstillingene som verden består av (Farge, format, komposisjon, kontraster, osv) fremfor å skildre et direkte innhold.

 

Ved siden eget kunstnerisk praksis er Arne Bakke rektor ved Kunstskolen i Bergen og sitter i sentralstyret til NBK, Norske Billedkunstnere. Arne Bakke var med å  startet opp Visnings- og produksjonslokalet Tag Team Studio i 2010 og fungerte som daglig leder frem til høsten 2015. I tillegg til å ha undervist som gjestelærer ved Kunstskolen i Bergen (2010-2015) har han tidligere vært styreleder i BKFH – Bildende Kunstneres Forening Hordaland og ellers hatt en rekker verv knyttet til fagforeningen.